Veterinarijos struktūra. Veterinarijos valdymas. Valstybinės veterinarijos kompetencija.   Valstybinio veterinarijos gydytojo ir veterinarijos pareigūno samprata. Veterinarijos pareigūno teisės ir pareigos. Veterinarijos pareigūno veiklos kokybės vertinimas. Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Valstybinės veterinarinės kontrolės strategijos, jų samprata. Subjektai, vykdantys valstybinę veterinarinę kontrolę ir veterinarinę priežiūrą. Valstybinės veterinarinės kontrolės, pagrįstos rizikos vertinimu, organizavimas ir koordinavimas. Gyvūnų sveikatos ir gerovės, maisto saugos kontrolės valstybinės veterinarinės kontrolės vykdymas. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) bendradarbiavimas Teisinių priemonių (administracinių nuobaudų ir kitų administracinio pobūdžio priemonių) taikymas veterinarinės medicinos srityje.
Visuomenės sveikatos raida ir samprata.  Biomedicininis visuomenės sveikatos pagrindas - biologiniai, socialiniai, psichologiniai visuomenės sveikatą įtakojantys veiksniai. Tarptautinių organizacijų (PGSO, PSO, PPO, Codex alimentarius) vaidmuo visuomenės sveikatai. Visuomenės sveikatos veiklos grupės ir jų tarpusavio sąveika. Gyvūnų, jų sveikatos sąsaja su fizine, dvasine ir socialine žmonių gerove. Visuomenės sveikatos sudėtinės dalys: epidemiologija ir  populiacinė medicina; rizikos analizė; maisto higiena, tyrimai ir technologijos; klinikiniai įgūdžiai. Aplinkos pokyčių poveikio, prekių globalizacijos ir žmonių judėjimo įtaka visuomenės sveikatai. Klimato pokyčiai ir atsirandančios gyvūnų ligos. Tiesioginis ir netiesioginis poveikis populiacijoms, bendruomenei, landšaftui. Medicinos ir veterinarijos specialistų sąveika sprendžiant iškilusias problemas.