Laikina kategorija - perkėlimui į kitas vietas.

Klausimų pavyzdžiai studentų susipažinimui su vertinimu Moodle aplinkoje